WP 1 – Vytvoření udržitelných systémů zásobování vodou v městských a příměstských regionech

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba:
ČVUT v Praze, doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.

WP 2 – Informace pro inteligentní regiony. Posouzení udržitelnosti inteligentních sídel a budov

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba:
Vysoké učení technické v Brně, Ing. Tomáš Volařík

WP 3 – Inteligentní sítě topení/chlazení, distribuční systém pro účinnou, ekologicky šetrnou, udržitelnou a spolehlivou dodávku energie v regionu

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba:
ORTEP, s.r.o. , Ing. Jan Havelka, CSc.

WP 4 – Inovativní technologie a vybavení pro inteligentní sídla a budovy – vývoj a realizace

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba:
MemBrain s.r.o., Ing. Aleš Černín, Ph.D.

WP 5 – Uplatňování českých právních předpisů na základě právního rámce EU „20–20–20". Šíření.

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba:
České vysoké učení technické v Praze, prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

WP6 – Řízení projektu

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba:
ENKI, o.p.s., RNDr. Libuše Kotilová

Inteligentní regiony

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout