WP 4 – Inovativní technologie a vybavení pro inteligentní sídla a budovy – vývoj a realizace

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: MemBrain s.r.o., Ing. Aleš Černín, Ph.D.

Členové pracovní skupiny

AQUA PROCON s.r.o., České vysoké učení technické v Praze, H.L.C. spol. s r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., PKS holding a.s., PREFA KOMPOZITY, a.s., RD Rýmařov s. r. o., SEWACO s.r.o., Sigma výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., SOLARENVI a.s., VÍTKOVICE ÚAM a.s., Vysoké učení technické v Brně

Náplň pracovního balíčku

Pracovní balíček WP4 nabízí značný potenciál pro technologické inovace v daném regionu a budovách. Využívá přitom výstupy z balíčku WP1 se zohledněním potenciálních zdrojů v regionu a je propojen s balíčkem WP3, pokud jde o distribuci energie. Co se týče informací a dat, komunikuje s balíčkem WP2 a podílí se na šíření výsledků WP5.

Pokud jde o technologie pro regiony (městské územní jednotky), zaměřuje se činnost na aplikaci udržitelných konstrukcí a komponent vodních staveb, inovaci bioplynových stanic, vytvoření hydroelektrického čerpacího systému, využití odpadní vody v energetických systémech, energetické a ekologicky šetrné využití kalu z čistíren odpadních vod a energetickou optimalizaci systémů větrání a mísení v aerobním čištění odpadních vod.

V oblasti technologií pro budovu se činnost soustředí na vývoj fasád a modulárních fasádních komponent pro opláštění budov včetně projektového softwaru k navržení a vytvoření konstrukčních systémů opláštění a příček v interiéru v energeticky účinných stavbách s využitím obnovitelných a recyklovaných materiálů a jejich ověření, pokud jde o požadavky na certifikaci, vývoj konstrukčních návrhů oken pro energeticky téměř nulové budovy, vývoj tepelné izolace s využitím přírodních materiálů, vypracování technik ke zdokonalení vnitřního prostředí s nízkou a nulovou spotřebou energie, co se týče zdraví, pohodlí a produktivity práce, a vývoj pokročilých integrovaných systémů technických instalací s využitím obnovitelných zdrojů energie a zajištěním dobré kvality vnitřního prostředí.

Výstupy:

Technologie pro bioplynovou stanici budou souviset převážně se separací bioplynu, což je hlavní podmínka větší účinnosti. Součástí bude vývoj, validace a komercializace pokročilých integrovaných membránových technologií pro přechod z bioplynu a skládkového plynu na biometan.

Testování a hodnocení vybavení využívajícího energii z obnovitelných zdrojů k větrání, vytápění, chlazení a zajišťování teplé vody v budovách. Vybavení bude využívat zemní zdroje tepla, solární energii a teplo z odpadní vody vyprodukované v budově nebo blízkém okolí. Cílem je vyvinout systém, který se bude snadno instalovat v nových i stávajících budovách.

Součástí balíčku WP4 jsou pilotní projekty vytvořených systémů inteligentních budov. Jedná se o samostatně stojící domy, bloky bytů, kancelářské budovy, nemocnice, vzdělávací zařízení a jiné stavby.

Inteligentní regiony

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout