WP 3 – Inteligentní sítě topení/chlazení, distribuční systém pro účinnou, ekologicky šetrnou, udržitelnou a spolehlivou dodávku energie v regionu

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: ORTEP, s.r.o. , Ing. Jan Havelka, CSc.

Členové pracovní skupiny

ENKI, o.p.s., AQUA PROCON s.r.o., Sigma výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., VÍTKOVICE ÚAM a.s., Vysoké učení technické v Brně

Náplň pracovního balíčku

Činnosti pracovní skupiny WP3 jsou shrnuty do dvou navazujících kroků:

A) Vypracování matematického modelu a aplikace softwarových testovacích nástrojů pro termohydraulické výpočty se zohledněním prvků obnovitelných zdrojů energie. U vybraných typů budov se definuje provozní model, jehož součástí budou dynamické potřeby tepelné energie.

B) Efektivní modelování přenosu tepla mezi sítěmi dálkového vytápění a budovami a modelování systémů ukládání tepelné energie se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Vytvořený software se použije v rámci pilotních projektů budov k teoretickým výstupům pro kontrolu dodávky tepla do budov a podobu přenosu tepla do sítí uvnitř budovy.

Výstupy:

Vytvoření a uplatnění softwarového nástroje v několika konkrétních pilotních lokalitách. Zhodnocení zkušeností a dosažených efektů, jejich shromáždění a publikace v podobě manuálu či příručky s výsledky výzkumných a vývojových softwarových nástrojů, které jsou dostupné na trhu.  Důraz bude přitom kladen na energetickou účinnost a používání obnovitelných zdrojů energie jako dílčí krok k dosažení téměř nulové spotřeby energie v budově, v souladu s požadavky EU.

Inteligentní regiony

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout