Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit multidisciplinární a interdisciplinární systém spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi pro rozvoj energeticky účinných a k životnímu prostředí šetrných technologií, systémů, zařízení, komponent, metodik a strategií pro inteligentní budovy v regionech.

 

  1. V rámci centra vyvinout a implementovat nové metodiky pro strategické řízení, založené na informačním modelu regionů a na datových knihovnách, dále na hodnocení energetické náročnosti budov, hodnocení kvality realizace staveb a definici inženýrských standardů v oboru.
  2. Pro inovativní využití zdrojů energie vyvinout inženýrské SW nástroje, včetně matematických modelů, prototypy a pilotní zařízení pro validační a vědecké účely a integrované technologie.
  3. V průmyslové praxi komerčně aplikovat výsledky efektivním transferem s cílem nabízet komplexní technická řešení. Výstupy a výsledky budou využívány pro ochranu životního prostředí, minimalizaci energetické spotřeby a využití energie z obnovitelných zdrojů. Aplikační rozšíření výsledků v tuzemsku i zahraničí povede ke zlepšení konkurenceschopnosti českých firem.
  4. Do výzkumu centra zapojit studenty a mladé vědce a tím přispět ke zkvalitnění vzdělávání a výchovy mladých odborníků s ohledem na zdokonalení jejich praktických dovedností v oblastech inovace, inženýringu a ekonomiky oboru.
  5. K popularizaci a rozvoji oboru přispívat prezentační, vzdělávací a publikační činností s cílem propagace společných projektů, výstupů a výsledků prostřednictvím zapojení českých i zahraničních platforem oboru.
  6. Vytvářet podmínky pro naplňování evropské směrnice 2010/31/EU a českých předpisů a norem, které předepisují snižování emisí skleníkových plynů, vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti budov.
Inteligentní regiony

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout