WP6 – Řízení projektu

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: ENKI, o.p.s., RNDr. Libuše Kotilová

Členové pracovní skupiny

A-SPEKTRUM s.r.o., AQUA PROCON s.r.o., Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., České vysoké učení technické v Praze, H.L.C. spol. s r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., MemBrain s.r.o., ORTEP, s.r.o., Pelčák a partner, s.r.o., PKS holding a.s., PREFA KOMPOZITY, a.s., RD Rýmařov s. r. o., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., SANTIS a.s., SEWACO s.r.o., Sigma výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., SMP CZ, a.s., SOLARENVI a.s., Strojírenský zkušební ústav, s.p., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., VÍTKOVICE ÚAM a.s., Vysoké učení technické v Brně

Náplň pracovního balíčku

Společnost ENKI bude zajišťovat koordinaci projektu po finanční a administrativní stránce, ale i z hlediska vědeckého a technického řízení. V rámci tohoto úkolu bude ENKI úzce spolupracovat s vedoucími pracovního balíčku a všemi rozhodovacími výbory, zejména s řídicím výborem.

Cíle tohoto WP jsou následující:

  • Zajistit řízení a koordinaci projektu tak, aby se dosáhlo harmonogramu, rozpočtu a výsledků projektu v souladu s celkovým plánem projektu
  • Usnadnit komunikaci mezi partnery projektu, poskytovatelem dotace a jinými vnějšími stranami
  • Zajistit hospodárné smluvní, finanční, administrativní a vědecké a technické řízení projektu
  • Šířit výsledky projektu v rámci odvětví a v řadách široké veřejnosti

Výstupy:

Vypracování dohody o sdružení, která zajistí rámec pro řízení harmonogramu projektu a povinnosti a odpovědnost partnerů, podmínky práv duševního vlastnictví a pro finanční předpisy. Budou v ní zakotveny i pokyny ohledně řešení sporů.

Zřízení internetových stránek projektu, které budou určeny pro interní i externí komunikaci.

Plán využívání výsledků.

Workshopy a  šíření výsledků projektu.

Inteligentní regiony

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout