WP 5 – Uplatňování českých právních předpisů na základě právního rámce EU „20–20–20". Šíření.

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: České vysoké učení technické v Praze,  prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Členové pracovní skupiny

ENKI, o.p.s., A-SPEKTRUM s.r.o., AQUA PROCON s.r.o., Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., H.L.C. spol. s r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., MemBrain s.r.o., ORTEP, s.r.o., Pelčák a partner, s.r.o., PKS holding a.s., PREFA KOMPOZITY, a.s., RD Rýmařov s. r. o., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., SANTIS a.s., SEWACO s.r.o., Sigma výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., SMP CZ, a.s., SOLARENVI a.s., Strojírenský zkušební ústav, s.p., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., VÍTKOVICE ÚAM a.s., Vysoké učení technické v Brně

Náplň pracovního balíčku

Hlavními cíli balíčku WP5 je šíření znalostí nabytých v rámci ostatních WP a uplatnění těchto výsledků v legislativě. WP5 se zaměřuje na právní předpisy a normy týkající se energetických analýz regionu (WP1) a staveb (WP2), ověření charakteristických vlastností hlavních stavebních prvků (WP2, WP4), informačního modelování budov (WP2) a strategií využití půdy a územního plánování (WP1, WP2). Šíření znalostí nabytých v rámci projektu je zcela zásadní pro povzbuzení konkurenceschopnosti českého stavebnictví a transformaci regionu na inteligentní region. Toto úsilí se bude zaměřovat především na stavební inženýry, vládní a nevládní subjekty s rozhodovací pravomocí a jiné zainteresované subjekty působící v odborných oblastech, s nimiž tento projekt souvisí.

Výstupy:

V právní oblasti bude podporováno přijetí evropských právních předpisů a strategií souvisejících se strategií Evropa 2020, přičemž jedním z důležitých nástrojů k podpoře nejen energeticky účinného stavebnictví, ale také celkově vyšší kvality budov, je certifikace. Zajištění  pevného základu pro místní certifikační systém, který bude odpovídat mezinárodním standardům. V rámci tohoto projektu bude trvale probíhat výzkum a vývoj vycházející z nástroje SBToolCZ. Součástí aktivit bude podpora poloautomatizovaného hodnocení budov pomocí metod a dostupných možností informačního modelování budov jakožto metody a zároveň i zdroje informací.

Šíření informací je nezbytné pro podporu konkurenceschopnosti českého stavebnictví. Je zcela zásadní předávat poznatky nabyté v rámci projektu, aby se výsledky zavedly a využívaly v praxi. Hlavními cílovými skupinami přitom budou profesní organizace, jednotliví odborníci, studenti a subjekty s rozhodovací pravomocí včetně zákonodárců. Uspořádáme také řadu seminářů a přednášek vedených odborníky z celého odvětví stavebnictví a jiných souvisejících sektorů, komunikace proběhne prostřednictvím konvenčních odborných médií a státních časopisů, ale i profesních sociálních médií, jež jsou pro tyto účely vhodná.

Inteligentní regiony

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout